Plan PEACE Ricka Warrena i cele ONZ

Poniższe artykuły wyjaśniają kulisy powstawania globalnego Kościoła, kształtowanego tak, by dostosować się do celów ONZ:

Część 1: Powstaje nowy globalny kościół

Część 2: Kształcenie liderów "prowadzących jak Jezus"?

Część 3: Komu służymy?


 

 Część 1: Powstaje nowy globalny Kościół

"Pierwsza Reformacja dotyczyła poglądów. Ta powinna dotyczyć postępowania. (...) Kiedyś mieliśmy Reformację; teraz potrzebujemy transformacji." [1]Rick Warren

"Przesunięcie (...) w kierunku kultury pokoju to proces indywidualnej, zbiorowej i instytucjonalnej transformacji." [2] Program pokojowy

"Obywatelstwo w przyszłym stuleciu to nauka życia w społeczności. Miasto XXI wieku będzie miastem społecznej solidarności. (...) Musimy na nowo zdefiniować pojęcia (...) i spisać nową umowę społeczną." [3] Feredico Mayor, były szef UNESCO

"Morze zmian i transformacji rodzi całkowicie nowy świat" - napisał dr Leonard Sweet, którego książki są często cytowane w "Podręczniku do służby". "Bóg rodzi największe duchowe przebudzenie w historii Kościoła. (...) Wchodzisz w to?" [4]

Jeśli miłujesz prawdę, to może zechcesz zaprotestować. Ponieważ w swej książce "Soul Tsunami" Tsunami duszy, popularny lider ruchu Nowego Kościoła, zachęca do popłynięcia z prądem zmian i porzucić niezmienną Ewangelię. "Postmodernistyczna kultura to świat, w którym albo sami się zmienimy albo nas zmienią" - dodaje. "Zmień sam siebie w XXI wieku, albo zgiń. Niektórzy będą woleli zginąć niż dać się zmienić." [4]

Czy Rick Warren zgodziłby się z powyższą wypowiedzią? Prawdopodobnie tak, bo na okładce książki Sweeta napisał entuzjastycznie: "Soul Tsunami" pokazuje nam, dlaczego najwspanialsze dni dla ewangelizacji przypadną na XXI wiek!"

Jaką ewangelizację ma na myśli Warren? Czy będzie ona osadzona na fundamencie Słowa Bożego czy na "dobrych uczynkach"? Najwyraźniej chodzi o to drugie. W świecie, który zamienił biblijne absoluty na zmienne wartości i dobre samopoczucie, Boże prawdy "powodujące podziały" spotykają się z narastającą falą niechęci. Ale niewielu będzie protestować przeciwko pomaganiu ubogim i chorym. Być może dlatego pastor Rick Warren w kółko powtarza zdanie: "Pierwsza Reformacja dotyczyła poglądów. Ta powinna dotyczyć postępowania." [5]

Nacisk kładzie się teraz na jedność – czyli światową uniformizację w pogłębiającym się zjednoczeniu pomiędzy Wschodem a Zachodem. Leonard Sweet w książce Quantum Spirituality Duchowość kwantowa rzuca nieco światła na powstający globalny "Kościół" XXI wieku. Jego zdaniem zgorszenie Krzyża zostało zastąpione pasją dla osiągnięcia ekumenicznego pokoju i myśleniem możliwościowym. Ilustrując ten pogląd dr Sweet cytuje Thomasa Mertona, popularnego katolickiego autora popularyzującego mistycyzm, który zmarł w Azji podczas odkrywania głębi buddyzmu tybetańskiego: "My już jesteśmy jednością. Wyobrażamy sobie jednak, że jest inaczej. Dlatego musimy przywrócić naszą jedność,którąmieliśmyodpoczątku. [6]

W poszukiwaniu tej złudnej solidarności współcześni przywódcy kościelni głodni sukcesu wkroczyli w postmodernistyczną erę elastycznej "prawdy" i towarzyskich przyjemności. Nie uwięzieni na żadnej kotwicy niezmiennego Słowa Bożego, mkną naprzód – ręka w rękę ze światem – ku świetlanej przyszłości, możliwej dzięki praktykom długo ukrywanym przez tajne stowarzyszenia i religie Wschodu. Należą do nich rytuały medytacyjne, synteza dialektyczna i myślenie systemowe. Do ostatnich dwóch pozycji dodajcie odpowiedni sposób nauczania i już macie model strategii transformacyjnych wypróbowanych już przez tyranów komunistycznych, a następnie adaptowanych do amerykańskiego systemu edukacyjnego, który świadomie podważa racjonalne nauczanie oparte na faktach i zamiast niego promuje postmodernistyczny sposób myślenia. [7]

Musimy zrozumieć tę zdumiewającą rewolucję o zasięgu światowym – i subtelne kompromisy zawierane przez współczesne pragmatyczne sojusze "chrześcijańskie". Dlatego kolejne dwa artykuły w niniejszej serii pozwolą przyjrzeć się bliżej społecznej manipulacji stojącej za "służbą społeczną" i "ustawicznym kształceniem się" - programami opartymi na standardach globalnych, ciągłych ocenach i naprawach. Mogą w tym pomocne informacje zawarte w poniższych artykułach:

Najpierw jednak przyjrzyjmy się słynnemu planowi P.E.A.C.E. (dalej będziemy go nazywać PEACE) Ricka Warrena i jego powiązaniom z ONZ.

Jak większość dokumentów ONZ, "Cele milenijne" brzmią miło i współczująco. Są tak skonstruowane, by odwoływać się do szlachetnych instynktów i serc skłonnych do opieki nad ubogimi i chorymi. Dlatego narody, korporacje i kościoły łączą siły w globalnej kampanii. Któż odmówiłby słuszności poniższym ośmiu szczytnym zamierzeniom?

1. Zwalczanie skrajnego ubóstwa i głodu

2. Wdrożenie uniwersalnego nauczania podstawowego

3. Promocja równouprawnienia i wzmocnienie roli kobiet

4. Redukcja umieralności dzieci

5. Poprawa opieki zdrowotnej dla matek

6. Walka z HIV/AIDS, malarią i innymi chorobami

7. Ochrona środowiska

8. Rozwój globalnego partnerstwa w celu rozwoju. [8]

Oczywiście, powyższa lista to coś więcej niż gładkie słowa. Motywacyjna wizja ogólnoświatowego dobrobytu prawdopodobnie pociąga wielu ludzi, lecz w istocie służy wprowadzeniu socjalistycznej zmiany przez grupy interesów, którym wcale nie zależy na niesieniu pomocy cierpiącym. (Wystarczy popatrzeć, w jaki sposób rządowi przywódcy traktują ofiary huraganu Katrina!). Mimo to, żaden inny program nie wiąże tak skutecznie kościoła ewangelicznego z ONZ-owskim systemem zarządzania, który od swego poczęcia wydał wojnę biblijnej prawdzie i wartościom. [9] I żaden inny program nie wciąga chrześcijan bardziej skutecznie w proces zaprojektowany w celu manipulacji masami, podważania tradycyjnych wartości, uciszania opornych, syntezy różnych poglądów, zamiany myślenia indywidualnego na myślenie kolektywne oraz przygotowywania obywateli świata do służby "większej całości". [10]

W wywiadzie zatytułowanym "Pastor Warren przedstawia globalną wizję" mamy podsumowanie części tego planu:

Pytanie: Twoja książka jest bestsellerem, a na liście członków kościoła Saddleback jest 82 000 nazwisk. Co dalej?

Odpowiedź: W XXI wieku chcemy działać na skalę globalną i zmobilizować Kościół w Ameryce do międzynarodowej pomocy. (...) Prezydent Kagame zaprosi nas do Rwandy w celu realizacji wspólnego projektu rządu, biznesu i kościoła (...).

P: Jak kościół Saddleback poradzi sobie z tak ogromnymi problemami?

O: Dzięki naszemu planowi PEACE. (...) P znaczy pomoc w zakładaniu kościołów lub partnerstwo w rozwoju istniejącego kościoła w każdej wiosce. Będziemy współpracować z każdym, kto zechce nam pomóc. Będę współpracował z ateistą, który chce walczyć z AIDS. E - ekwipunek dla lokalnych przywódców. A - akcja pomocy ubogim. C - caritas (opieka nad chorymi). I wreszcie E - edukacja kolejnych pokoleń. (...)

P: Jakie są Twoje największe nadzieje w związku z tym wszystkim?

O: Druga Reformacja. Pierwsza Reformacja dotyczyła poglądów. Ta powinna dotyczyć postępowania." [11]

Porównajcie słynny plan PEACE z "celami milenijnymi" ONZ. Pamiętajcie, że zarówno kościoły świadome celu jak i strategiczne programy dla przywództwa wymagają treningu w ramach procesów zmiany umysłów i technologii ustawicznego kształcenia się, które wspierają wizję ONZ zakładającą rozwój tzw. "zasobów ludzkich" na całym świecie. [12]

 Plan Warrena pod nazwą PEACE Milenijne cele rozwoju ONZ 
 1. Kiedyś: Pomoc w zakładaniu kościołów. Zmieniono na: Promocja pojednania.  8. Rozwój globalnego partnerstwa w celu rozwoju. (Przywództwo szkolone w kościołach świadomych celu ćwiczy proces dialektyczny, myślenie systemowe i rozwój zespołowy - to samo, co robią agencje ONZ zaangażowane w rozwój zasobów ludzkich.
 2. Ekwipunek dla lokalnych przywódców  8. Rozwój globalnego partnerstwa w celu rozwoju. Właściwie "ustawiczne uczenie się" jest głównym celem edukacyjnym UNESCO od momentu powstania tej agencji ONZ.
 3. Akcja pomocy ubogim  1. Zwalczanie skrajnego ubóstwa i głodu
4. Caritas (opieka nad chorymi) 4. Redukcja umieralności dzieci
5. Poprawa opieki zdrowotnej dla matek
6. Walka z HIV/AIDS, malarią i innymi chorobami
5. Edukacja kolejnych pokoleń 2. Wdrożenie uniwersalnego nauczania podstawowego
Cele milenijne ONZ nr 3 i 4 mogłyby być włączone do każdego z 5 programów Warrena - szczególnie do P, E, A i E 3. Promocja równouprawnienia i wzmocnienie roli kobiet
7. Ochrona środowiska

A teraz przyjrzyjmy się bliżej wszystkim celom planu PEACE.

1. Pomoc w zakładaniu kościołów. Pierwszy punkt brzmi dobrze. Ale jak będą wyglądały te kościoły? Czy będą klonami Saddleback Church w Kalifornii - czy też tysięcy innych kościołów powielających model "świadomy celu" zob. artykuł "Rick Warren świadomy celu" na witrynie www.ulicaprosta.net?

Niezupełnie. Osoby dokonujące tych zmian będą uważnie dostosowywać strategie transformacji do każdego nowego kontekstu kulturowego osobno. Jednak istotą tej nowej globalnej rewolucji wszędzie są te same kluczowe elementy: Całkowite Zarządzanie Jakością, psychologiczno-socjologiczne szkolenie przywództwa, promocja pozytywnej (kompromisowej) ewangelii i permisywnego (nie osądzającego, dbającego o nasze dobre samopoczucie) Boga, wdrażanie nowoczesnych metod oszacowania i rozwiązywania problemów oraz wdrażanie procesu dialektycznego w małych grupach.

Polem misyjnym jest cały świat. Jak mówi pastor Warren:

"'Miliardy ludzi codziennie mają problemy tak wielkie, że rządy nie są w stanie ich rozwiązać. (...) Jedyną rzeczą, która jest wystarczająco wielka, by rozwiązać problemy duchowej pustki, samolubnego przywództwa, nędzy, zarazy i ignorancji jest sieć milionów kościołów na całym świecie. (...)

'Pismo mówi, że Jezus dzielił się Dobrą Nowiną, szkolił przywódców, pomagał ubogim i nauczał dzieci (...). 'Nasz plan PEACE będzie do tego dobrze pasował. Już mocno stoi na nogach w Rwandzie, gdzie w 1994 dokonano wstrząsającego ludobójstwa na plemieniu Tutsi. Ale według magazynu "Time" prezydent Rwandy Paul Kagame nie jest przyjazny wobec biblijnego chrześcijaństwa:

"Kagame wielokrotnie wyrażał pogardę wobec organizacji religijnych. Dlatego gdy na stadionie Amashoro w stolicy Rwandy prezydent pozwolił Warrenowi objąć się i 'modlić się za Prezydenta', wśród publiczności rozległ się szmer. (...) Kagame polecił swemu rządowi współpracować w ramach 5-7 letniego projektu samowystarczalności, w którym rolę doradczą i częściowo finansową przejęła Warrenowska sieć 'kościołów świadomych celu'. Warren mówi, że Rwanda zmieni się w 'pierwszy naród świadomy celu'" [14]

Czy zastanawiacie się może, dlaczego afrykański prezydent przeciwny chrześcijaństwu miałby zawierać takie umowy? Sam Kagame odpowiedział na to pytanie przemawiając w kościele Saddleback w kwietniu:

"(...) Powiedzieli nam również o wizji planu PEACE. (...) To wizja zawierająca wielki cel, jakim jest wyjście na przeciw głównym problemom, lecz jej strategia jest praktyczna i prosta, ponieważ jej głównymi wykonawcami są przeciętni ludzie, a nie elity. Rick i ja zgadzamy się, że każdy partner-kościół, rząd i biznes ma do odegrania pewną rolę, a współpracując razem jesteśmy lepsi i bardziej efektywni." [15]

W czym "bardziej efektywni"? W zakładaniu biblijnych kościołów - czy może w "rozwijaniu możliwości" i "kształtowaniu" ludzi myślących kolektywnie, którzy pasują do wizji ONZ? Czy kooperacja z "rządem i biznesem" rzeczywiście pomoże ustanowić chrystocentryczne kościoły z naprawdę narodzonymi na nowo chrześcijanami, którzy - dzięki łasce Bożej - miłują Boże Słowo i są Mu posłuszni? Czy może stanie się rozsadnikiem kompromisu i zwiedzenia? Zadowoli Boga czy człowieka?

Czy osiągnie to, co Warren przedstawia jako pięć Bożych celów głównych dla Kościoła? Czy może cele te zostały przedefiniowane pod szyldem "wzrostu Kościoła", zdrowia Kościoła i służby świadomej sukcesu w imię sojuszu Kościoła ze światem? [16] Partnerstwo zawsze napotyka problemy tam, gdzie jeden z partnerów kontroluje pieniądze lub dzierży władzę polityczną. Strona kontrolująca będzie mogła ustalać zasady i określać warunki, zmuszając pozostałe strony albo do uległości, albo do wycofania się ze współpracy.

Właściwie pięć celów Ricka Warrena to już jest kompromis. "Warren przedstawia podstawowe nauczanie dotyczące Bożych celów mających uwielbić samego Boga i pokazać powinności człowieka w relacjach z Bogiem" - pisze Richard Bennett w artykule zatytułowanym "Życie świadome celu: Zaprzeczenia samej natury Boga". "Sam fakt, że żaden z tych celów nie jest zaprezentowany w prawdziwie biblijny sposób czyni dzieło Warrena niebezpiecznym dla właściwego rozumienia Kim jest Bóg i Jego Ewangelia w Chrystusie." [17]

Rozważmy pięć głównych celów Warrena z biblijnej perspektywy:

Uwielbienie: Postmodernistyczne formy uwielbienia są tak zaprojektowane, by pobudzać uczucia i dostarczać człowiekowi wrażeń, ale nie są uwielbieniem inspirowanym przez Ducha Świętego. Wskazują na pozytywnego i permisywnego Boga, który - tak jak nasze otoczenie - będzie pobudzał naszą egocentryczną naturę i dostarczał wymówek dla naszych czynów nie mających nic wspólnego ze świętością. Takie imprezy są zaprzeczeniem szczerych pragnień serca napełnionego Duchem, które w wolności uwielbia naszego cudownego Boga bez żadnych programów skoncentrowanych na człowieku i rozpalających cielesne emocje.

Wspólnota: Świadoma celu "wspólnota" kieruje się współczesnymi zasadami dialektyki. Zmuszają one członków grupy do niebiblijnej tolerancji, promują oparte na bardziej na uczuciach niż na faktach "dzielenie się" i milczą na temat biblijnych absolutów. W przeciwieństwie do tego biblijna wspólnota polega na gromadzeniu się we wspólnym łaknieniu Słowa Bożego, poznawania Jego woli i chodzenia Jego drogami - w miłości i zachęcie wzajemnej poprzez Jego Słowo i w Jego Duchu.

Uczniostwo: Nowe systemy zarządzania kościołem wymagają szkolenia w uległości i lojalności wobec "grupy" i nowej etyki społecznej - a nie wobec Boga i Jego Słowa. Wymagają one udziału w myśleniu kolektywnym, uczeniu się służby i zajęciach budujących zespół w atmosferze dobrej zabawy. Unikają wąskich Bożych ścieżek i prawd mogących wywołać podziały, a także przekręcają Boże wezwanie do biblijnej jedności, promując przyłączenie się do świata na jego szerokiej drodze do zepsucia.

Służba: Kształt i struktura służb świadomych celu są coraz bardziej definiowane przez menedżerów, testy osobowościsondaże społeczne i zadowolenie grupy, anieprzezbiblijnenauczanie czy "właściwe" Boże cele. Biblia pokazuje, że naszym głównym celem jest budowanie świętych poprzez głoszenie i nauczanie Słowa Bożego, a także przez napominanie i wzajemne usługiwanie. Jesteśmy powołani do wspólnego życia i pracy w Jego Duchu - nie w ramach myślenia grupowego czy politycznie poprawnej tolerancji. I prawdziwym Kościele wszystkie członki znają Jezusa Chrystusa i sąJegouczniami. On jest Królem wszystkich! Nie jest jakimś przemodelowanym bogiem, zyskującym akceptację świata, lecz świętym, wszechmocnym Bogiem, który objawił się poprzez Pisma.

Ewangelizacja: Dzisiejsza miękka, nie urażająca ewangelia koncentruje się na rzekomej żarliwej miłości Boga do ludzi, którzy naturalnie zasługują na miłość, a nie na Jego miłosierdziu dla zdeprawowanych grzeszników zob. Ef. 2:1-4. Gdy "chrześcijańscy" promotorzy zmian szkolą masy w "nie zamykaniu się w pudełku" Bożego niezmiennego Słowa, szerzą fałszywą ewangelię i zaślepiają ludzi na jedyną prawdę, która może nas wyswobodzić.

Założenie, iż cel uświęca środki, zaślepiło już tak wielu chrześcijańskich przywódców, że została przekroczona "masa krytyczna". Wielu nie zdaje sobie sprawy, że obiecany "cel" jest zwykłą iluzją. Wyszkoleni w przyjmowaniu wypaczonej ewangelii, głoszą ją światu, który pragnie mieć udział w Bożych błogosławieństwach, lecz nie chce słyszeć przekonywania o grzechu i ani myśli się szczerze upamiętać. Nie-chrześcijańskie masy chętnie słuchają ewangelii oczyszczonej z tych elementów, które mogłyby kogoś urazić. Jest to światowy ruch pozbawiony biblijnej konieczności nawrócenia.

Ta radykalna reformacja staje się powodem jeszcze większego zaniepokojenia, gdy kościelni przywódcy jak Rick Warren łączą siły z Bono, Ellen DeGeneres i innymi osobami wspierającymi ONZ w swej krucjacie ewangelizacyjnej i walce z nędzą. Ponieważ te szlachetne cele doskonale pasują do ONZ-owskich wysiłków w celu "rozwoju" narodów, szkolenia zasobów ludzkich, budowania społecznego kapitału i ustanowienia globalnego systemu zarządzania, nie można ignorować jego fundamentalnej filozofii.

Co więcej, dzisiejsza miękka, społeczna "ewangelia" łatwo się daje pogodzić z wytycznymi UNESCO na temat religii w Nowym Porządku Światowym. Przypomnijmy słowa pastora Warrena: "Pierwsza Reformacja dotyczyła poglądów. Ta powinna dotyczyć postępowania" [11]

To wszystko ma sens. Prawdziwa Ewangelia jest obrazą dla ludzi. Przypomina nam, że jesteśmy upadłymi stworzeniami pozostającymi w niewoli grzechu i oddzielonymi od Boga. Dlatego Słowo Boże ostrzega nas, że "myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni; dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu" II Kor. 2:15-16. Przypomina nam również, byśmy się nie spodziewali popularności w świecie, jeśli chcemy pozostać wierni Słowu! Zamiast tego, Pan wzywa nas do pójścia Jego wąską, trudną ścieżką, bez względu na cenę:

"Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą. A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał" Jan 15:18-21

W przeciwieństwie do tego, humanitarne uczynki spotkają się z aplauzem świata. Podobnie jak rozwodniona ewangelia, oczyszczona z prawdy mogącej urazić i skoncentrowana na wartości człowieka zamiast na Bożej sprawiedliwości. Ta nowa ewangelia pasuje do wizji UNESCO podanej w "Deklaracji na temat roli religii w promowaniu kultury i pokoju". Zauważmy, że dokument ten przytacza zło dokonywane w imię "kulturowego chrześcijaństwa", by usprawiedliwić krytykę prawdziwego chrześcijaństwa i wywrzeć presję na wszystkie religie w kierunku akceptacji wytycznych dla globalnej służby w Nowym Porządku Światowym:

1. (...) Wszyscy jesteśmy zależni od siebie nawzajem i ciąży na nas odpowiedzialność za dobro całego świata.

2. Stoimy w obliczu kryzysu, który może skutkować samobójstwem całego gatunku ludzkiego lub przynieść nowe przebudzenie i nową nadzieję. Wiemy, że religia (...) ma do odegrania własną rolę (...).

6. Religie (...) doprowadziły do podziałów, nienawiści i wojen. Ludzie religijni zbyt często zdradzali wzniosłe ideały, które sami głosili.

8. Pokój polega na wspólnym zrozumieniu, że jesteśmy współzależni (...) zbiorowo odpowiedzialni za wspólne dobro.

11. Musimy (...) kultywować duchowość, która przejawia się w działaniu.

13. Poświęcamy się (...) zapewnieniu prawdziwie humanistycznej edukacji dla wszystkich. Podkreślamy edukację dla pokoju, wolności i praw człowieka, a także edukację religijną promującą otwarcie i tolerancję.

19. Nasze wspólnoty wierzących są odpowiedzialne za zachęcanie do zachowań przepojonych mądrością, współczuciem, hojnością, solidarnością i miłością; inspirując wszystkich do wybrania drogi wolności i odpowiedzialności. Religie muszą być źródłem pomocnej energii.

20. (...) Musimy odróżnić fanatyzm od gorliwości religijnej.

21. Będziemy popierać pokój sprzeciwiając się tendencjom jednostek i społeczności do uważanie siebie, a nawet nauczania, że są same w sobie nadrzędne wobec innych (...).

22. Będziemy promować dialog i harmonię pomiędzy i wewnątrz religii (...) szanując poszukiwanie prawdy i mądrości na zewnątrz. (...)

23. (...) Wzywamy różne religie i tradycje kulturowe, by podały sobie ręce (...) i podjęły z nami współpracę." [18]

Świadomie lub po prostu ze względu na chęć odniesienia sukcesu i zwykły pragmatyzm, kościół świadomy celu odpowiedział na to wezwanie. Wraz z guru zarządzania Peterem Druckerem jako swoim mentorem, Rick Warren ze swoją walką o reformację i transformację świetnie służy celom założonym przez ONZ. W rzeczy samej, maszerują w rytm tej samej muzyki. Podobnie jak wizja transformacji Warrena, program UNESCO na rzecz rozwoju kultury i pokoju wzywa do totalnej transformacji w kierunku globalnego systemu zarządzania i kontroli - do "procesu indywidualnej, zbiorowej i instytucjonalnej transformacji". 2

Ci, którzy studiowali literaturę ONZ, zdają sobie sprawę z tego, iż owa wizja "kultury i pokoju" z radością przyjmie kompromisową formę chrześcijaństwa, która będzie służyć światowemu systemowi. Ale biblijne chrześcijaństwo, tak pogardzane przez świat, zostanie zakazane - tak jak Jezus ostrzegał uczniów:

"Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony" Mat. 24:9-13

Jakaś mała grupa wiernych misjonarzy pracujących skromnie wśród afrykańskiej biedoty być może będzie w stanie głosić pełną ewangelię z dala od badawczego wzroku nowych globalnych menedżerów zarządzania jakością. Lecz głodny aplauzu publiczności ruch świadomego celu będzie dokładnie badany na okoliczność zgodności z wytycznymi ONZ. Aby odnieść sukces w ramach światowego systemu kontroli, musi się dostosować i w konsekwencji służyć światowym celom. Być może nawet ci ludzie będą prześladowali bezkompromisowych misjonarzy i wiernych Ewangelii chrześcijan, którzy będą woleli znosić cierpienia z rąk nietolerancyjnych sił "zaprowadzających pokój" niż zdradzić swego umiłowanego Pana.

Dwa fragmenty Pism będzie warto pamiętać w czasach, które nadchodzą:

"(...) Nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie" Jan 16:2-3

"Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o ewangelii łaski Bożej" Dz. Ap. 20:24


 Przypisy:

1. Rick Warren: Global Baptists — "We're all in this together," pod adresem http://www.peace.ca/vowunesco.htm
3. Federico Mayor, przemówienie na temat "solidarności" podczas Konferencji poświęconej porozumieniu między ludźmi w Stambule w 1996 roku. Nagrane i spisane przez Berit Kjos.
4. Leonard Sweet, Soul Tsunami, Page (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1999), str. 17, 34, 75.
5. Ken Camp, "Druga Reformacja' zjednoczy Kościół, Pastors.com, 2005, pod adresem www.pastors.com/article.asp?ArtID=8280
6. Leonard Sweet, Quantum Spirituality, książka dostępna online w Quantum Spirituality: A Postmodern Apologetic
7. Zob. "The International Agenda at http://www.crossroad.to/Books/BraveNewSchools/2-International.htm#1-wcefa oraz "Small Groups and the Dialectic Process" - http://www.crossroad.to/articles2/04/3-purpose.htm. See also http://www.undp.org/eo/ADR
8. "Millennium Goal: Conforming the world to Socialist Solidarity" - http://www.crossroad.to/articles2/TwoSummits.htm
9. http://www.crossroad.to/Quotes/globalism/chisholm.htm oraz "UNESCO: Its purpose and Its Philosophy" - http://www.crossroad.to/Quotes/globalism/julian-huxley.htm
10. "Serving the 'greater whole'" - http://www.crossroad.to/Books/BraveNewSchools/6-Service.html oraz "Social Change and Communitarian Systems" - http://www.crossroad.to/articles2/04/6-purpose-communitarian.htm oraz "Molding Human Resources for the Global Workforce" - http://www.crossroad.to/text/articles/HumanResources.html
11. "Pastor [Warren] przedstawia globalną wizję," [wymagana rejestracja]:
12. "Reinventing the World" - http://www.crossroad.to/articles2/Reinvent1.htm oraz Re-Inventing? the Church - http://www.crossroad.to/articles2/2002/change-agent-1.htm
13. "P.E.A.C.E. Plan: A Worldwide Revolution, Warren Tells Angel Stadium Crowd a- http://www.purposedrivenlife.com/absolutenm3/templates/articles.aspx?articleid=981&zoneid=25
14. David Van Biema, "Warren of Rwanda," Time, 22 sierpnia 2005 - http://www.time.com/time/archive/preview/0,10987,1093746,00.html
15."Wypowiedź Jego Ekscelencji Paula Kagame, Prezydenta Republiki Rwandy - Saddleback Church (17 kwietnia 2005) http://www.gov.rw/government/president/speeches/2005/17_04_05_saddleback.htm
16. Indeks wersetów biblijnych http://www.crossroad.to/HisWord/verses/topics/alliances.htm
17. Richard Bennet, "The Purpose Driven Life: Demeaning the Very Nature of God," - http://www.bereanbeacon.org/articles/rick_warren_purpose_driven_2.htm
18. Deklaracja o roli religii w promowaniu kultury i pokoju
19. "Dealing with Resisters" - http://www.crossroad.to/articles2/04/4-purpose-resisters.htm

Artykuł przetłumaczono za osobistą zgodą autora. Oryginał znajduje się pod adresem:
http://www.crossroad.to/articles2/05/peace-un.htm